• Aanvraagperiode vouchers 2018 gesloten na 16 februari 2018

Aanvraagperiode vouchers 2018 gesloten na 16 februari 2018

Hoe werkt zo'n aanvraag, wat moet je doen? En welke voorwaarden zitten er vast aan het aanvragen van een voucher waarmee u leermateriaal kunt kopen voor leerlingen die net dat beetje extra uitdaging nodig hebben.  Je leest hier de voorwaarden. Vanaf maandag 16 januari tot vrijdag 16 februari was het mogelijk om vouchers aan te vragen.

Het bestuur van de stichting beoordeelt een aanvraag op basis van de volgende criteria:
- de aanvraag bedraagt niet meer dan 400 honderd euro (u mag wel een duurder product aanschaffen, maar krijgt maximaal 400 euro vergoed bij het indenen van de declaratie).
- tussen maandag 16 januari 9.00 uur en vrijdag 16 februari  (16.00 uur) 2018 is de aanvraag via het websiteformulier door u verricht
- het moet gaan om een initiatief dat bijdraagt aan het op incidentele of structurele wijze stimuleren van leergierige scholieren (groep 1 t/m 8)
- per basissschool kan er maximaal 1 aanvraag worden gedaan
- de voorkeur gaat uit naar initiatieven waar scholieren zelf volledig in betrokken worden
- bijdrages aan spel- of leermateriaal zijn mogelijk
- de vouchers zijn niet bedoeld voor bijdrage aan arbeidskosten
- nadat het initiatief heeft plaatsgevonden vragen we iedere ontvanger een foto en korte omschrijving te zetten op onze website. Op deze manier worden goede praktijken en ideeën gedeeld met andere scholen. U krijgt na toekennig meer uitleg.
- als er meer aanvragen zijn dan het budget van de stichting toelaat, worden de aanvragen gehonoreerd, die het beste voldoen aan de voorwaarden
- u heeft niet eerder twee toegekende vouchers ontvangen
- informatie die wordt versterkt is correct, volledig en niet misleidend.

Financiële voorwaarden:
- het bedrag is uitsluitend bestemd voor het initiatief/project zoals omschreven in de aanvraag.
- tot betaling wordt overgegaan bij ontvangst van betalingsverzoek met een schriftelijke bevestiging dat het beoogde project definitief doorgaat, en de financiering geheel rond is, het product of de activiteit voorgeschoten is en dat aan alle in de donatieovereenkomst genoemde voorwaarden voldaan is.
- voldoet men niet of niet volledig aan de in de donatieovereenkomst gestelde voorwaarden, dan hebben wij het recht om de toegezegde donatie niet uit te keren.

Hoe werkt het?
1) De school bekijkt of ze een voucher willen aanvragen en of ze aan de voorwaarden voldoen.
2) Nadat de aanvraag door een school digitaal is ingediend, bekijkt het bestuur van Cognitief Talent of de school voldoet aan alle voorwaarden.
3) De school hoort of ze de voucher krijgen. Als de voucher wordt toegekend, dan kan de school het product of dienst kopen en een declaratie indienen bij de stichting. Bij toekenning van de voucher wordt uitgelegd hoe dat precies werkt.
4) De school maakt een filmpje of kort fotoverslagje van het product voor op onze website, hierna wordt het geld gestort op de rekening van de school.