ANBI status

Stichting Cognitief Talent heeft een ANBI status.

Het RSIN nummer is 805192426.

Betreffende beloning van de bestuursleden geldt:
De leden van het Stichtingsbestuur Cognitief Talent ontvangen geen vergoeding of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen medewerkers in dienst.