KBS de Contrabas schaft Pienter 1 en 2 aan voor jonge kind

Op KBS de Contrabas hebben wij, met de voucher van Stichting Cognitief Talent, Pienter 1 en 2 van Eduforce en Rekentijger voor groep 3 aan kunnen schaffen.Vaak wordt er niet zo snel gedacht aan de kinderen van de lagere groepen wat betreft het verstrekken van uitdagend materiaal. 


Nu met deze nieuwe materialen kunnen de kinderen uit de lagere groepen, die wat meer in hun mars hebben en wat meer uitdaging nodig hebben, met deze twee methoden aan de slag gaan. De kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen met de opdrachtkaarten op een gestructureerde manier uitgedaagd worden om creatief en handelend bezig te zijn. Wanneer de kinderen de te nemen stappen kennen, kunnen ze zelfstandig aan de slag gaan. De kleurrijke en speelse kaarten staan er nog wel ter ondersteuning bij. De kinderen zijn enthousiast aan de gang gegaan. Een opzienbarende ontdekking was toch wel dat niet alles wat geel is, zinkt (dit leek in eerste instantie zo te zijn, maar na onderzoek is dit tegengesproken!)