• Nieuwe materialen in Plusvoorziening Unicoz-onderwijsgroep

Nieuwe materialen in Plusvoorziening Unicoz-onderwijsgroep

Leerkacht Tamara: "De Unicoz-onderwijsgroep in Zoetermeer is een jaar of drie geleden een Plusvoorziening gestart voor leerlingen uit de groepen 5 t/m 8.  Dit is een bovenschoolse voorziening van Unicoz voor leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid, die belemmerd (dreigen te) worden in hun ontwikkeling op school. Het komende schooljaar wordt er ook zo'n Plusvoorziening opgestart voor de groepen 1 t/m 4. Het eerste jaar gaat deze voorziening draaien op de Prins Florisschool in Zoetermeer en in 2017-2018 wordt dezelfde voorziening opengesteld voor leerlingen van andere Unicoz-scholen. Wij hebben de voucher gebruikt voor materialen voor deze voorziening, nl: Vooruit en Makedo."  

Tamara vervolgt: "Vorige week hebben we een proeflesje uit Vooruit gedraaid met  kleuters die volgend jaar gaan meedraaien op de Plusvoorziening-onderbouw. We hebben het over insecten gehad.  De les zag er als volgt uit: 1. wat voor beesten zijn dit? 2. wat is de verzamelnaam voor deze beestjes? 3. zouden we ze kunnen indelen op kenmerken? 4. maak je eigen insect met de materialen (folie, punaises, paperclips, elastiekjes, papier, lijm, stokjes, sateprikker en kurken). 5. geef je insect een naam 6. welke kenmerken heeft jouw insect?
De kinderen vonden het ontzettend leuk!  Op naar een prachtig, leerzaam, creatief en zinvol jaar met de nieuwe Plusvoorziening Onderbouw."