• Materiaal voor de plusklassen van de Regenboog in Voorhout
  • Materiaal voor de plusklassen van de Regenboog in Voorhout
  • Materiaal voor de plusklassen van de Regenboog in Voorhout
  • Materiaal voor de plusklassen van de Regenboog in Voorhout
  • Materiaal voor de plusklassen van de Regenboog in Voorhout

Materiaal voor de plusklassen van de Regenboog in Voorhout

"Wij hebben op onze Christelijke basisschool de Regenboog in Voorhout plusklassen. Leerlingen van groep 3 t/m 7 bij wie de leer- en persoonlijkheidseigenschappen die we toeschrijven aan (hoog)begaafde leerlingen zichtbaar zijn, komen hiervoor in aanmerking. Op basis van  gesprekken stellen onze intern begeleider, leerkracht, coördinatoren begaafdheid en ouders gezamenlijk vast of begeleiding voor deze kinderen wenselijk is. Tijdens deze begeleiding werken de kinderen met voor hen geselecteerd les- of spelmateriaal dat gericht is op inzicht en een hoog denkniveau, maken ze projecten en werken aan het verbeteren van de executieve functies. Bij de projecten wordt o.a. gewerkt volgens het Tasc model  (TASC = Thinking Actively in a Social Context). Dit model  is een verzameling van activiteiten gericht op ‘leren leren’, met een sterke sociale context, waarbij kinderen van en met elkaar leren."

Indien er een presentatie bij het project is besteden we ook aandacht aan presentatievaardigheden.  Tijdens de begeleiding besteden we ook aandacht aan sociaal emotionele aspecten. We maken gebruik van kikkerbecool- en het kinderkwaliteitenspel. Hier leren kinderen hun emoties onder woorden brengen, ze leren hun ‘anders’ denken te verwoorden en ze leren situaties  overzien.
Met de kinderen gaan we planmatig aan de slag en stellen we doelen vast. Uiteraard worden doelen tussentijds bijgesteld. Gedurende het jaar kwamen we erachter dat het voor sommige leerlingen lastig is om aan iets moeilijks te beginnen. Bij Cognitief talent hebben wij vervolgens een aanvraag gedaan voor materiaal wat de leerlingen hierbij kan ondersteunen. Het materiaal dat wij toegewezen hebben gekregen is :

1)Bloomboxen om onze leerlingen tot hogere-orde denktaken uit te dagen.

2)Werkboek creatief  om verschillende strategieën met ze te behandelen. Om de

leerlingen vaardigheden op het gebied van creativiteit aan te leren. De strategieën zullen de

kinderen helpen om op vernieuwende, originele ideeën te komen voor vraagstukken of

problemen.

3)Graphic organizers om zo het analytisch denkvermogen aan te spreken wanneer

de leerlingen informatie of ideeën classificeren en categoriseren. Hiermee stimuleren we ze relaties en verbanden te ontdekken en met elkaar te vergelijken, wanneer ze deze in de juiste volgorde plaatsen.

 
In dit fotoverslag werken Irene, Inge en Emma hiermee.

Irene is aan het werk met een opdracht uit Creatief denken. Zij houdt zich bezig met het zelf ontwikkelen van een spel. Uit het werkboek krijgt zij enkele aanwijzingen om haar creatieve geest aan te sporen om vervolgens stap-voor-stap per opdracht tot een eigen spel te komen. Tussentijds heeft zij aan de klas laten zien wat zij gemaakt heeft. De reacties uit de klas waren: “Mogen wij dit spel ook een keer in het echt spelen juf ?” Een mooier compliment kon Irene niet ontvangen. Irenes reactie was: “In het begin vond ik het lastig om tot een goed idee te komen, maar toen ik het idee eenmaal had, wilde ik niet meer naar huis. En ’s morgens wilde ik heel graag naar school om er verder aan te werken”.

Inge werkt ook met een werkblad uit creatief denken en zij gaat hier met behulp van het ASCHEMA een sprookje veranderen in een verhaal van nu. De handvatten op het werkblad prikkelen haar fantasie. Vooraf heb ik haar als huiswerk gevraagd om een sprookje uit te zoeken die zij wil gaan veranderen. Zij koos voor Assepoester.  ASCHEMA staat voor :
- Aanpassen
- Substitutie/vervangen
- Combineren
- Hergroeperen
- Elimineren

Toen Inge klaar was met haar zelf geschreven sprookje in het heden heb ik haar haar uitdraai gegeven met als opdracht om per zin nogmaals te kijken wat ze nog meer kon veranderen. Deze uitdaging nam ze aan en uiteindelijk is Assepoester naar een DJ-feest geweest en ze ging trouwen in een witte cabriolet met Justin Bieber.

Emma is dol op feestjes. Haar opdracht is om een uitnodiging te maken. Als ondersteuning/hulpmiddel maakt zij gebruik van een organizer uit de lijn organizer – erkennen – informatiebloem. Met deze organizer is zij vervolgens in staat om een uitnodiging te ontwerpen. Haar creatieve geest werd aan het werk gezet omdat er aan haar gevraagd werd “probeer zoveel mogelijk originele uitnodigingen te versturen, bijvoorbeeld ingesproken op een CD etc. Emma ontwierp uitnodigingen op een tas, een spandoek, als speurtocht, op een cd, in een gelukskoekje etc. Ook Emma’s moeder vertelde mij de volgende dag dat haar dochter al 2 dagen heel blij uit school kwam.

Dit materiaal zet aan tot verder nadenken dan alleen “welk idee heb ik en wat zal ik dan gaan doen…?”Als school zijn we blij met de aangeschafte materialen en we danken Cognitief Talent voor de mogelijkheid hiervan!