• Afwijzingsgronden vouchers 2019

Afwijzingsgronden vouchers 2019

De stichting heeft alle aanvragen van 2019 die op tijd binnen waren inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de van tevoren kenbaar gemaakte criteria

Op basis daarvan konden we binnen de aanvragen 1 afwijzingsgrond vaststellen:

- het product of de aanvraag levert geen of een onvoldoende omschreven of aantoonbare bijdrage aan de doelstellingen van de voucher, bijvoorbeeld doordat het niet gericht is op de scholieren zelf en geen leer- of speelmateriaal is (denk aan bijdrage voor arbeidskosten/ of materiaal wat bijdraagt aan leren maar dit op zichzelf niet is)