• Afwijzingsgronden vouchers 2017

Afwijzingsgronden vouchers 2017

De stichting heeft alle aanvragen van 2016 die op tijd binnen waren inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de van tevoren kenbaar gemaakte criteria

Op basis daarvan konden we binnen de aanvragen afwijzingsgronden vaststellen.

Afwijzigingsgronden: 

- het product of de aanvraag levert geen of een onvoldoende omschreven of aantoonbare bijdrage aan de doelstellingen van de voucher

- bijvoorbeeld doordat het niet gericht is op de scholieren zelf of een bijdrage vormt voor arbeidskosten

- het aanvraag van spelmateriaal is mogelijk maar kan reden zijn tot afwijzing als het leerelement hierin onvoldoende vertegenwoordigd is of als er twijfels zijn over de uitvoerbaarheid en duurzame toepassing. Zoals bij Mindstorms en Lego Robotics.           

- aanvraag was te laat binnen

- de aanvrager heeft onjuiste gegevens verstrekt

- uit de aanvraag werd wel duidelijk wat zou worden aangeschaft, maar niet voldoende uitgelegd welk leereffect dit zou bewerkstelligen.