• Voucher gekregen wat dan?

Voucher gekregen wat dan?

Uiterlijk vrijdag 22 april jl. hoorde de scholen die een aanvraag deden voor een financiele bijdrage voor een les-of leermateriaal via de e-mail vanuit het bestuur van stichting Cognitief Talent of hun aanvraag voor een voucher is gehonoreerd. Degene die een voucher kregen mochten zichzelf vanaf toen 'deelnemer' noemen! Een voorwaarde voor toekenning was ook het schrijven van een verslagje voor de website. Op deze plek leest u daarom alle ervaringen van de deelnemende scholen.