• Voucherronde 2019 gesloten

Voucherronde 2019 gesloten

Scholen konden vanaf woensdag 23 januari tot maandag 25 februari 2019 voor de allerlaatste keer een voucher aanvragen.

Bij 'lees meer' staan de voorwaarden waaraan elke aanvraag moet voldoen en hoe het precies werkt (van aanvraag tot mogelijke goedkeuring vanuit onze stichting, tot het schrijven van een verslagje en het ontvangen van het geld).

Heeft u een voucher aangevraagd? Uiterlijk vrijdag 12 april 2019 hoort u of uw aanvraag wordt gehonoreerd. We kunnen dit jaar z'on 20 geschikte aanvragen honoreren, als er meer aanvragen zijn dan budget wordt er bij gelijke geschiktheid van de aanvraag gehonoreerd op basis van binnenkomst van de aanvraag (geldt vanaf 23 januari!). Wacht dus niet te lang! Dit jaar is de laatste keer dat we vouchers verstrekken. Scholen krijgen zelf gelden voor dit soort speel- en leermateriaal, ook biedt ICT steeds meer mogelijkheden. De financiering en mogelijkheden liggen dus meer bij de scholen dan bij onze stichting, waardoor we na dit jaar stoppen. 

Het bestuur van de stichting beoordeelt een aanvraag op basis van de volgende criteria:
- de aanvraag bedraagt niet meer dan 400 honderd euro (u mag wel een duurder product aanschaffen, maar krijgt maximaal 400 euro vergoed bij het indenen van de declaratie).
- tussen woensdag 23 januari 14.00 uur en  maandag 25 februari  (17.00 uur) 2019 is de aanvraag via het websiteformulier door u verricht
- het moet gaan om een initiatief dat bijdraagt aan het op incidentele of structurele wijze stimuleren van leergierige scholieren (groep 1 t/m 8)
- per basissschool kan er maximaal 1 aanvraag worden gedaan
- de voorkeur gaat uit naar initiatieven waar scholieren zelf volledig in betrokken worden
- bijdrages aan spel- of leermateriaal zijn mogelijk
- de vouchers zijn niet bedoeld voor bijdrage aan arbeidskosten
- nadat het initiatief heeft plaatsgevonden vragen we iedere ontvanger een foto en korte omschrijving te zetten op onze website. Op deze manier worden goede praktijken en ideeën gedeeld met andere scholen. U krijgt na toekennig meer uitleg.
- als er meer aanvragen zijn dan het budget van de stichting toelaat, worden de aanvragen gehonoreerd, die het beste voldoen aan de voorwaarden, bij gelijke geschiktheid geldt volgorde van binnenkomst
- informatie die wordt versterkt is correct, volledig en niet misleidend.

Financiële voorwaarden:
- het bedrag is uitsluitend bestemd voor het initiatief/project zoals omschreven in de aanvraag.
- tot betaling wordt overgegaan bij ontvangst van betalingsverzoek met een schriftelijke bevestiging dat het beoogde project definitief doorgaat, en de financiering geheel rond is, het product of de activiteit voorgeschoten is en dat aan alle in de donatieovereenkomst genoemde voorwaarden voldaan is (verslag + foto's eerst aanleveren).
- voldoet men niet of niet volledig aan de in de donatieovereenkomst gestelde voorwaarden, dan hebben wij het recht om de toegezegde donatie niet uit te keren.

Hoe werkt het?
1) De school bekijkt of ze een voucher willen aanvragen en of ze aan de voorwaarden voldoen.
2) Nadat de aanvraag door een school digitaal is ingediend, bekijkt het bestuur van Cognitief Talent of de school voldoet aan alle voorwaarden.
3) De school hoort of ze de voucher krijgen. Als de voucher wordt toegekend, dan kan de school het product of dienst kopen en een declaratie indienen bij de stichting. Bij toekenning van de voucher wordt uitgelegd hoe dat precies werkt.
4) De school maakt een filmpje of kort fotoverslagje van het product voor op onze website, hierna wordt het geld gestort op de rekening van de school.