Even voorstellen...

De Stichting Cognitief Talent is een stichting zonder winstoogmerk. Bij een stichting is er altijd een bestuur. De Stichting Cognitief Talent kent statutair een bestuur van drie leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De belangrijkste taken van het bestuur:
- toekennnen van de vouchers
- de studiebeurzen uitkeren aan voormalige winnaars van de Toptoets als zij 18 worden


Het bestuur van deze stichting bestaat uit de volgende leden:

Huibrecht Bos
(voorzitter)

Sigrid Verweij
(penningmeester)

Lise-Lotte Kerkhof
(secretaris)