Voor leerkrachten en ouders/verzorgers

Aanmelden voor de Toptoets
U kunt uw kind/leerling niet meer aanmelden voor de Toptoets 2015 en in 2016 vindt er geen Toptoets plaatst.

De afgelopen jaren was het al erg moeilijk om de financiele middelen te vinden om de uitdagende kenniswedstrijd te organiseren. Nu is gebleken dat er niet voldoende financiele mogelijkheden zijn om de toets de komende jaren te organiseren.

De Stichting Cognitief Talent, die de Toptoets jaren organiseerde, heeft besloten om de resterende financiele middelen in te zetten voor het direct ondersteunen van leergierige leerling op scholen.

Scholen kunnen vanaf 7 maart 2016 vanaf 9.00 uur tot maandag 21 maart 2016 17.00 uur een voucher aanvragen om zo iets bijzonders te doen voor de leerlingen die extra uitdaging willen.  

Voor docenten
Deelname aan de Toptoets is een mooie gelegenheid voor uw beste leerlingen om te oefenen voor de (CITO-)eindtoets groep 8 in de vakken rekenen, taal, begrijpend lezen en wereldoriëntatie. Elk jaar doen er 1.000 enthousiaste koplopers mee uit heel Nederland aan deze uitdagende kenniswedstrijd. U kunt leerlingen uit groep 8, maar ook die leerlingen uit groep 7 aanmelden waarvan u weet of sterk vermoedt dat ze het eindtoets-niveau aankunnen. Deelname aan de Toptoets kost €24,50 per leerling. Vraag bij uw schoolbestuur naar de mogelijkheid om deelname te betalen uit het budget voor talentontwikkeling en/of hoogbegaafdheid.


Voor ouders/verzorgers
Een uitdagende kenniswedstrijd én een leuke ervaring, dat is de Toptoets. Uitblinkers uit groep 7 die het niveau van groep 8 aankunnen en schoolverlaters uit groep 8 doen mee aan de jaarlijkse Toptoets. Tijdens de voorronde maakt uw kind de kennisopgaven in de vakken taal, rekenen en wereldoriëntatie, bijvoorbeeld als gast van een universiteit bij u in de buurt. Een mooie kennismaking met het hoger onderwijs, waar de kinderen met elkaar ook een rondleiding of een college krijgen.

De beste 25 deelnemers aan de voorronde strijden tegen elkaar in de finaleronde, waar ze een alfa- en een beta-opdracht maken. Als de jury de opdrachten nakijkt, gaan Toptoeters en een ouder/verzorger met zijn allen op een leerzame en leuke excursie. In 2015 ging de hele groep samen naar CORPUS in Oegstgeest. Alle finalisten ontvangen ook een mooi cadeau en een certificaat van deelname.


Dyslexie en andere beperkingen
Voor de verschillende onderdelen van de Toptoets staan vaste tijden, o.a. om ervoor te zorgen dat de toets op iedere locatie even lang duurt en iedere deelnemer een eerlijke kans krijgt.. Hierdoor is het niet mogelijk om leerlingen met dyslexie, een schrijfarm in het gips of andere chronische of tijdelijke beperking extra tijd te geven.