• Van kenniswedstrijd naar ondersteuning in de klas

Van kenniswedstrijd naar ondersteuning in de klas

Op de basisschool leren kinderen zich te ontplooien op allerlei gebieden. Waar de een soms een steuntje in de rug nodig heeft, is de ander juist op zoek naar een extra uitdaging om zijn of haar talent nog verder te ontwikkelen. Ze willen - én kunnen - meer en laten graag zien wat zij in huis hebben.

Speciaal voor deze nieuwsgierige leerlingen bestaat de Stichting Cognitief Talent. Tot 2015 vond de jaarlijkse Toptoets plaats, een uitdagende kennis- en denkwedstrijd voor leergierige kinderen uit groep 7 en groep 8. Vanaf schooljaar 2015/2016 hebben scholen de kans om eenmalig een voucher aan te vragen. Met deze voucher kopen scholen zelf leer- of speelmateriaal in of organiseren zij een bijzondere activiteit voor deze doelgroep.